Zmiany w dokumentacji sprzedaży opału dla osób fizycznych

Od 01.01.2019 obowiązkowe jest okazanie dokumentu tożsamości oraz peselu przy zakupie opału dla osób fizycznych. 

UWAGA!

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym od dnia 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy,  są zobowiązane do:

1. Okazania dowodu tożsamości dostawcy wyrobów węglowych (dowodu osobistego lub paszportu)

2.   Złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych zawierających m.in. imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy, jego numer PESEL oraz numer okazanego dowodu tożsamości;

3.       Czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

 

 

Z treścią nowych przepisów można zapoznać się pod adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1697/1