Jak palić czysto węglem i drewnem

Ogrze­wa­nie węglowe nie musi być oparte o syf i udrękę! Jeśli jest brudne i uciąż­liwe, to dla­tego, że więk­szo­ści z nas nikt nie poka­zał, jak wygląda naprawdę efek­tywne, eko­no­miczne spa­la­nie węgla i drewna. Te paliwa można spa­lać pra­wie lub cał­ko­wi­cie bez dymu uzy­sku­jąc o ok. 1/3 wię­cej cie­pła i nie jest do tego potrzebna tech­no­lo­gia z NASA.

Czytaj więcej

Szereg korzyści z konsolidacji kopalń

1 lipca w Polskiej Grupie Górniczej nastąpiły poważne zmiany organizacyjne. Integracja kopalń wynikająca z porozumienia o utworzeniu PGG stała się faktem, a wraz z nią realna szansa na spore oszczędności. Zespolenie pozwoli na obniżenie kosztów wydobycia co jest priorytetem dla całego sektora górnictwa. Technologiczne połączenia pomiędzy ruchami kopalń zespolonych daje możliwość likwidacji niewykorzystanej infrastruktury zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią.

Czytaj więcej